Den geografických informačních systémů 2014: České kulturní dědictví v GIS III

Volný čas

Národní památkový ústav pořádá ve středu 19. listopadu 2014 již třetí ročník Dne GIS. Zapojí se tak do celosvětové akce, jejímž cílem je informovat a popularizovat technologii geografických informačních systémů, která pomáhá i při ochraně kulturního dědictví. Pozor! Změna místa konání!


Místo konání: Pozor, změna!: sídlo generálního ředitelství NPÚ, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 – Malá Strana (Ledebourský palác), salonek v 1. patře > Sídlo NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze, Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

Zájemcům představíme využívání GIS v Národním památkovém ústavu a v oboru památkové péče obecně. Připraveny jsou zajímavé přednášky hostů ze Západočeské univerzity a z ČVUT o potenciálu 3D GIS a využití lidarových dat. Zájemci se budou moci seznámit s  aktuálním stavem, novinkami a předpokládaným vývojem GIS části Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) i informačního systému o archelogických datech. Den GIS pořádáme zdarma jako den otevřených dveří pro odborníky z oboru památkové péče i pro širokou veřejnost.

V průběhu celého dne budou zájemcům k dispozici specialisté v oboru GIS a pomohou jim zvládnout jednoduché i složitější úkoly v GIS i dalších částech Integrovaného informačního systému památkové péče. Součástí svátečního Dne GIS budou i hry.

Omezená kapacita neumožňuje pořádat akci zcela otevřeně. Zájemci se mohou zaregistrovat pomocí formuláře nebo e-mailem u Ing. Aleny Šťovíčkové: stovickova.alena@npu.cz.
Program ke stažení v PDF (stav 5. 11. 2014)


Program Dne GIS 2014
  • 9.30 –10.15 Karel Jedlička (Západočeská univerzita): Potenciál 3D GIS (nejen) v památkové péči (geomatika ve třetím rozměru)
  • 10.30 – 11.15 Karel Pavelka (ČVUT, katedra mapování a kartografie): Lidar data v památkové péči
  • 11.30 – 12.15 Jelena Ambrožová : SAS ČR včera, dnes a zítra (včetně pojednání o kartografických reprezentacích)
  • 13.30 – 14.15 Zuzana Syrová: Quo vadis PaGIS (aneb Kam se ubírá GIS část IISPP)
  • 14.30 – 15.00 Šimon Eismann: GIS není jen Arc (gisujeme zadarmo)
  • 15.15 – 16.10 Jiří Syrový, Alena Šťovíčková: Architektura a památky (co v systému IISPP nemáme a chtěli bychom mít)

Den geografických informačních systémů (GIS day) je celosvětová osvětově informační akce, během níž specialisté na geografické informační systémy (GIS) informují laickou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš každodenní život. Každoročně v listopadu se ve firmách, školách a dalších institucích konají akce, díky nimž jsou tisíce dětí i dospělých informovány o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat. Den GIS je navíc součástí týdne geografického uvědomění Geography Awareness Week, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. Tato aktivita vznikla v roce 1987 na podporu geografické gramotnosti na školách, v organizacích a v lidské komunitě obecně. Od té doby se Den GIS těší stále větší oblibě a i v Česku si s třicítkou každoročně pořádaných akcí našel své pevné místo. Termín letošního ročníku byl stanoven na středu 19. listopadu. Více pdrobností najdete na http://www.arcdata.cz/akce/den-gis/.

Stránka akce na Facebooku – pro případné rozeslání pozvánky, sdílení fotografií, odkazů apod.

Pro informaci: Den GIS v NPÚ 2013.

Přehled aktualit a zpráv k informačním systémům NPÚ >>

Termíny