Jeden svět ve Zlíně - Film jako Brno

Film

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech nese příznačný název Jeden svět. V současnosti je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě. Nekoná se však jen v hlavním městě. Po promítání v Praze se projekce Jednoho světa přesouvají do 33 českých a moravských měst…

Smutná zpráva je, že ani letos byste mezi nimi nenašli Zlín.
Ta veselejší zase, že již čtvrtým rokem funguje program Promítej i ty!

Divácky nejúspěšnější dokumenty vstupují do programu, jehož prostřednictvím si kdokoli v České republice může film zdarma půjčit a promítnout svému publiku.

A přesně to jsme udělali my!

Vidět můžete následující filmy:

Call Me Kuchu - 10. 11.
Film jako Brno - 24. 11.
#chicagoGirl - 8. 12. 2014

Vždy od 19:00 ve studentském klubu Viktorka - Mostní 5139

Info k jednotlivým filmům najdete na stránkách Promítej i ty! www.jedensvet.cz

Na viděnou
ve Viktorce! 

Termíny