Projekt Navzdory času opět představuje příklady zdařilé obnovy památek v Plzeňském kraji

Volný čas

Výstavy s názvem Navzdory času, které představují veřejnosti prostřednictvím fotografií a doprovodného textu výběr z nejnovějších příkladů úspěšné památkové obnovy v Plzeňském kraji, pořádá plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu ve spolupráci s krajským úřadem Plzeňského kraje. Konají se buď každý rok, nebo jednou za dva roky v mázhausu domu U Zlatého slunce, což je sídlo územního odborného pracoviště v Plzni. Výstava začíná vždy na podzim a končí následující rok v květnu, aby mohla být vystřídána jinou, takzvanou letní výstavou.


Projekt vznikl a rozvíjí se díky finanční podpoře Plzeňského kraje a letos jde již o pátý ročník. Název byl zvolen záměrně s vědomím toho, že čas je absolutní veličinou. Známky jeho postupu na památkách se snaží památková péče různými způsoby podchytit a usměrnit, ale jinak jde z dlouhodobého hlediska o boj, který nelze docela vyhrát. Pokud ovšem památkář bojuje při své práci pouze s časem, má blízko k ideálnímu stavu. Mnohem častěji se stává, že musí stát proti mnoha dalším různým vlivům, které působí v neprospěch kulturního dědictví.

Na výstavách Navzdory času je možné se seznámit s příklady obnovy památek, na jejichž úspěchu se podílela finanční pomoc od Plzeňského kraje.

Letošní výstava byla zahájena 1. prosince 2014 a potrvá do konce května 2015.

Ing. arch. Jan Kaigl

Termíny