Martin na bílém koni pod Bílou věží

Volný čas, Pro děti

Program:
16.00 hod
• zahájení kulturního programu na pódiu
16.30 hod
• příjezd Martina na bílém koni pod Bílou věž

• pozvánky na kulturní a společenské akce
• představení zajímavostí zimní turistické sezóny

• vystoupení hudební skupiny Severka
• videoprojekce

• pozvánky na adventní a vánoční trhy

17.15–17.45 hod
• hudební vystoupení žáků ZUŠ Střezina a Habrmanova v katedrále sv. Ducha

Doprovodný program:
14.00–18.00 hod
• minijarmark – prodej
svatomartinských rohlíčků
a svatomartinského vína,
perníčků, horké medoviny,
čokolády a dekorativního zboží
• občerstvení • volné prohlídky
katedrály sv. Ducha
• ochutnávka svatomartinských
rohlíčků • ukázky kovářského
řemesla • prezentace
informačních materiálů města
Hradec Králové, měst České
inspirace, Královských věnných
měst a Hradecka
16.45–17.45 hod
• možnost svezení dětí na bílém
koni (děti jménem Martina

Další dokumenty k akci

  
Termíny