Budoucnost civilizace

Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška • Co utváří civilizaci? • Hodnoty techniky a lidské hodnoty • Vize civilizace dle Konfucia
Termíny