EVA RANDOVÁ A HOSTÉ

Hudba

Beseda s Evou Randovou a koncert jejích hostů. Vystoupí vybraní účastníci mistrovských pěveckých kurzů. Vstupné 100 Kč

Termíny