Génius evropské hudby 6 – Roman Soukup - klavír

Hudba

Koncert nabídne k poslechu výrazný přechod z hudby pozdního romantismu do 20. století. Zazní Lisztova hudební freska podle Danta, dále pak hudba Prokofjeva a Skrjabina.     

Termíny