Kateřinská zábava ve Ždánicích

Volný čas
Pořádá folklorní soubor Ženičky v KD Ždánice. K tanci i poslechu hraje CM Hradisko. Bohatá tombola, soutěž o nejlepšího tanečníka – zástěrková.

Termíny