Košt gulášů

Volný čas
Mažoretky ze Ždánic zvou všechny bez rozdílu věku do KD ve Ždánicích na již tradiční pochoutkovou akci. K tanci i poslechu hraje Kombet Hodonín.

Termíny