Pravoslaví v českých zemích

Volný čas
Výstava mapuje dějiny pravoslaví v českých zemích od doby Velké Moravy po dnešek. Samo pravoslaví stálo u kořenů vzniku českého státu a duch pravoslaví se nevytratil ani po zlatinizování českých zemí na konci dějin Velké Moravy. (...) Chce ukázat hluboký duchovní odkaz, který v naši zemi zůstal živý napříč nepřízni osudu ve staletích po rozkolu mezi západními a východními křesťany. Patronát nad výstavou převzal prot. prof. ThDr. Pavel Aleš. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 11. prosince 2014 v 17:00.

Termíny