Koncert k Roku české hudby

Volný čas
Vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ Uherské Hradiště.

Termíny