ADVENTNÍ ZVONĚNÍ

Volný čas
18.00 průvod od Kulturního domu na Masarykovo náměstí 18.30 Rozsvícení Vánočního stromu

Termíny