Přednáška s besedou doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.

Volný čas
Přednáška s besedou doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno na téma: II. vatikánský koncil a jeho výsledky ve farním kostele.

Termíny