Beseda nad výročím Malovaného kraje s kyjovskými literáty

Volný čas
Beseda nad výročím Malovaného kraje s kyjovskými literáty v přednáškovém sále – pořádá Městská knihovna Kyjov ve spolupráci s redakcí časopisu Malovaný kraj. vstup volný

Termíny