Adventní trh regionálních produktů

Volný čas
15:00–17:00 Adventní trh regionálních produktů před radnicí – zcela nová akce, která se bude letos poprvé konat při příležitosti slavnostního rozsvěcování vánočního stromu a v rámci přeshraničního projektu: „Kultura a tradice neznají hranice“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Cílem je zavést novou tradici, která podpoří prezentaci a propagaci lidových tradic spojených s adventem a Vánocemi s nabídkou typických krajových produktů místních řemeslníků, tvorbu lidových výrobců, tradičních pokrmů, tentokrát ale zaměřených konkrétně na vánoční tématiku. Akce se opět zúčastní jak řemeslníci z Kyjovska, tak z Myjavy. Jednodenní akci doplní doprovodný program: pestrá nabídka vystoupení folklorních souborů a místních hudebních skupin v 17:00 h slavnostní rozsvícení vánočního stromu a náměstí za účasti vedení města ve 14:00 h prohlídka města s průvodcem – 60min. prohlídka, při níž vás průvodce seznámí s historií města, navštívíte nejzajímavější místa jeho historického centra i běžně uzavřené prostory. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26.

Termíny