Kruh přátel hudby: Musica Nova

Volný čas
Kruh přátel hudby: Musica Nova v divadelním sále DK Kyjov – Komorní orchestr byl založen v roce 1995 při ZUŠ Jedovnice, už o rok později natáčel pro ČT Steckerovy koledy. Orchestr každoročně absolvuje 8–10 koncertů v ČR, v zahraničí vystupoval dvakrát (září 2009 Vaduz, leden 2012 Krems). Základ orchestru tvoří smyčcové nástroje, podle potřeby zve ke spolupráci profesionály, většinou na nástroje dechové. Kromě drobnějších děl našich i světových skladatelů má v repertoáru ucelené koncertní programy.

Termíny