VEGE-NAJT

Volný čas
Hrají: Thom Artway, 12:Piet, Košt vege jídel, video, fotky, vynikající víno… Výtěžek akce bude věnován na nákup vánočních dárků pro děti z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni (UB).

Termíny