11. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

Volný čas
Tradiční akce s výrobci a prodejci vánočního zboží v kulturním domě a jeho okolí v Brumově-Bylnici. V bohatém kulturním programu vystoupí děti z mateřské a základní školy, dětský folklórní soubor Bylničánek, pěvecký sbor Trávnica a dechová hudba Brumovjanka.

Termíny