Kurz filozofie a psychologie východu a západu

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
 

Kurz filozofie a psychologie východu a západu

Úvodní přednáška: středa, 28.dubna 2015 od 18 h

Kdo opravdu jsem? - filozofie pro život

 

•Začátek kurzu: středa, 5.května ve 18 hodin

• Kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, ve středu

od 18 hodin.

Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň

Cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč)

 

      Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz

 

Přihlášky: každý všední den v místě konání,

tel.: 377 221 251, 605 272 282

nebo e-mailem: plzen@akropolis.cz

 

Program kurzu

http://www.filozofieprozivot.cz/program-kurzu

     Člověk a vesmír

        a.. Sedm složek či dimenzí ve vesmíru a v člověku

        b.. Viditelná a neviditelná přirozenost člověka

        c.. Nadčasová etika a morálka

 

     Tisíciletá Indie

        a.. Zákony, které řídí vesmír: dharma a karma

        b.. Symbolismus Bhagavadgíty, vnitřní boj člověka

        c.. Učení o reinkarnaci

 

     Mystický Tibet

        a.. Staré tibetské texty: Kniha zlatých pravidel a Hlas ticha

        b.. Cesta učedníka třemi síněmi duše

        c.. Učitelé moudrosti a rady tibetských mudrců

 

     Buddhistická filozofie

        a.. Život a učení Buddhy

        b.. Čtyři vznešené pravdy

        c.. Osmerá ušlechtilá cesta

        d.. Osvobození člověka, nirvána

 

     Dálný Východ

        a.. Konfucius a jeho učení

        b.. Etický a politický řád ve společnosti.

        c.. Cesta ušlechtilého člověka

 

     Egypt

        a.. Nebeský a pozemský Egypt

        b.. Obřad a magie, potřeba posvátného v životě

        c.. Morální koncepty: zdvořilost, hledání pravdy, náboženství,

rodina, solidarita aj.

        d.. Rady Ptahhotepa, Imhotepa, Aniho a dalších mudrců

 

     Platon, filozof idealismu

        a.. Učení o idejích

        b.. Symbolismus „Mýtu o jeskyni"

        c.. Ctnosti duše a Ideály spravedlnosti

 

     Aristoteles

        a.. Život a dílo

        b.. Aristotelovská etika, Etika Nikomachova

        c.. Aristotelovská metafyzika, stupně poznání

 

     Praktická filozofie

        a.. Problémy současného světa

        b.. Individuum, společnost, stát

        c.. Přirozená hierarchie

        d.. Projev mužské a ženské polarity ve společnosti

        e.. Politický a filozofický Ideál

 

     Stoikové, moudrost Říma

        a.. Vnitřní síla člověka

        b.. Otroctví a svoboda, život a smrt

        c.. Řím a občané světa

        d.. Marcus Aurelius, Epiktetos, Seneca

 

     Plotin a neoplatonismus

        a.. Fáze kreace: chaos, theos, kosmos

        b.. Učení o duši, kráse a kontemplaci

        c.. Cesta k božskému

        d.. Mysticismus ve filozofii Západu

        e.. Eklektická škola v Alexandrii

 

     Časové cykly

        a.. Kosmologie

        b.. Jugy neboli období světa

        c.. Krize naší doby

 

     Mýtus a dějiny

        a.. Filozofie dějin

        b.. Paměť a dějiny

        c.. Mýtus o věčném návratu

 

     Nadčasová filozofie a její projevy

        a.. Filozofické školy a formování filozofa

        b.. Společnosti esoterních studií

        c.. Pythagorejská škola

 

 

Během kurzu probíhají cvičení užitečná pro rozvoj našich přirozených

schopností, jako jsou pozornost, koncentrace, paměť, imaginace, kontrola

afektivních fenoménů, vůle atd., vybraná z tradic a témat probíraných v

rámci kurzu.

Termíny