EGYPT - Úterý, 14. dubna; 21.dubna; 28. dubna od 18 do 21 h Umění starověku: cyklus výtvarných dílen ateliéru Minerva, které vás přivedou do srdce starověkých civilizací...aby vaše ruka byla vedena inspirací umělců velkých dob.

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Úterý, 14. dubna 2015 od 18:00 do 21:00 h
Umění starověku: cyklus výtvarných dílen ateliéru Minerva
Výtvarné dílny vás přivedou do srdce starověkých civilizací...
• aby vaše ruka byla vedena inspirací umělců velkých dob.
• Vyzkoušíte si malování a patinování archeologických reprodukcí.
• Dílny budou doplněny videoprojekcí a krátkou přednáškou o umění starověku.

• Dílna je vhodná také pro děti v doprovodu dospělých, kteří jim pomohou s realizací výroby.

Úterý 14. 4. Egypt 18-21 h
Na dílně Egypt si můžete vybrat výrobu některé archeologické reprodukce z následující nabídky:
...

- NEFERTARI
135 × 215 × 15 mm
Královna Nefertari-Mienmut z 19. dynastie byla manželkou faraóna Ramesse II. (1290–1224 př. n. l.), jenž se zasloužil o velký rozkvět Egypta. Tato nástěnná malba, zachycující Nefertari při ceremonii či náboženském aktu, zdobí královninu hrobku v Údolí královen v Luxoru, která byla postavena kolem roku 1270 př. n. l.

- DÍVKA S LOTOSY
140 × 195 × 15 mm
Reprodukce představuje detail malby z hrobky Meniho, jenž zemřel v době vlády Thutmose IV. (18. dynastie, 1420-1411 př. n. l.). Malba znázorňuje lov a rybaření v papyrové houštině. Dívka stojí na jedné z lodí a v ruce drží tři květy lotosu, který byl v Egyptě považován za nejdokonalejší rostlinu.


- TŘI HUDEBNICE (malé)
250 × 145 × 15 mm
Reliéf pochází z Nachtejova hrobu v Thébách a je přibližně z roku 1412 př. n. l. Podobná tria doprovázela hudbou tanečníky a tanečnice. Tanec a hudba spojené většinou se zpěvem měly často velmi mystický a symbolický význam. První hudebnice hraje na tzv. diaulos – dvojitou flétnu, druhá na loutnu a třetí na harfu.

- SKARABEUS NA BÁRCE
140 × 130 × 20 mm
Tento reliéf znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Podobu skarabea míval také egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém aspektu slunce a byl ochráncem učedníků. Skarabeus stojí na sluneční bárce obklopen posvátnými symboly a nad hlavou nese Slunce, symbol dokonalosti.

- HAREMHEB
140 × 170 × 15 mm
Byl posledním králem 18. dynastie (1335–1310 př. n. l.). Sloužil jako vojevůdce u „kacířského“ faraóna Achnatona a u známého Tutanchamona. Poté, co nastoupil na trůn, znovu nábožensky sjednotil Egypt, obnovil prastarý Amonův kult a pokusil se navrátit egyptské říši její ztracenou slávu. Tento reliéf pochází z Théb, přibližně z roku 1320 př. n. l.

- ANUBIS
155 × 250 × 10 mm
Anubis byl uctíván v podobě černého šakala nebo psa. Patřil mezi nejdůležitější egyptské bohy, byl průvodcem mrtvých a bohem mumifikace. Doprovázel zemřelé k poslednímu soudu, při kterém byla jejich duše vážena na vahách spravedlnosti. Reliéf pochází přibližně ze 4.–3. století př. n. l. a nyní se nachází v pařížském Louvru.

- RELIÉF Z TRŮNU THUTMOSE III.
220 × 125 × 15 mm
Thutmose III. (1490–1436 př. n. l.) nastoupil na trůn po královně Hatšepsut jako příslušník 18. dynastie, kterou začala Nová říše. Za své vlády podnikl 17 vojenských výprav do Malé Asie a dobyl pevnost Kadeš. Tento reliéf pochází z trůnu sochy Thutmose III. v Karnaku..

- PTOLEMAIOS IX. SÓTÉR II.
180 × 225 × 15 mm
Tento faraón vládl kolem roku 100 př. n. l. a patří mezi poslední vládce Egypta z dynastie Ptolemaiovců, během jejichž vlády prožíval Egypt své poslední období rozkvětu. Na tomto nástěnném reliéfu je Ptolemaios IX. mezi dvěma ochrannými bohyněmi s korunami Dolního a Horního Egypta. Reliéf se nachází v chrámu Hora v Edfú a vznikl kolem roku 80 př. n. l.• Úterý 14. 4. Egypt 18-21 h,
• Úterý 21. 4. Amerika 18-21 h,
• Úterý 28. 4. Evropa 18-21 h

Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň
Vstupné: 200 Kč (studenti a důchodci 150 Kč)
Cena je včetně veškerého materiálu a vyrobené reprodukce.
Info. tel. 377 221 251, 605 272 282
nebo e-mailem plzen@akropolis.cz

http://www.plzenskavstupenka.cz/cz/

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz

 

Termíny