Budoucnost civilizace

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

 

Přednáška

• Co utváří civilizaci?

• Hodnoty techniky a lidské hodnoty

• Vize civilizace dle Konfucia

Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň

Vstupné: 110 Kč (studenti a důchodci 85 Kč)

Přihlášky: každý všední den v místě konání, tel.: 377 221 251, 605 272 282 nebo e-mailem: plzen@akropolis.cz

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz

   
Termíny