Živý Betlém

Pro děti

14.12. Živý Betlém

 

Tradiční divadelní představení Živý Betlém, příběh zrození malého Ježíška.

Výtěžek ze vstupů se rozdělí na dvě části a finance poputují dětem, které navštěvují Odborného učiliště v Kunicích a ZŠ praktickou v Olešovicích. Z peněz se obvykle hradí vstupné na výlety či další potřebné věci pro děti.

 

Pro děti jsou dárky každoročně pomocí i radostí. Pocházejí ze sociálně slabých rodin a špatného rodinného zázemí a svoji náhradní rodinu nacházejí ve škole u „tet“ – učitelek. Jakákoliv pomoc je pro ně znamením, že ne všichni dospělí jsou stejní a že jsou lidé, kteří o ně mají zájem.

 

Termíny