25 let od Sametové revoluce

Hudba

Na události, k nimž došlo před 25 lety, ale také na dění v letech 1939 a 1968, které rovněž významně zasáhlo do historie země i jejích obyvatel, budou moct zájemci zavzpomínat v úterý 18. listopadu na Velkém náměstí v Kroměříži. Vzpomínkový program začne v 17 hodin a zmíněné historické milníky budou připomenuty hranými scénkami a hudebními vstupy.
Akce by měla být zároveň zakončením Roku Karla Kryla, jehož významná životní jubilea si jeho rodné město v průběhu posledních deseti měsíců připomnělo.
A bude to právě jeho hudba, která na náměstí zazní, aby připomněla události z let 1968 a 1989.

Více informací na www.kromeriz.eu.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.kromeriz.eu

Termíny