Radosti v zemi Zaza

Film
V přízemí se za účasti rodičů, potenciálních nevěst a s požehnáním rabína domlouvá sňatek. Mezitím se budoucí opery milovný ženich nahoře v pokoji věnuje svým preferovaným aktivitám a jeho hlasitý zpěv má pro tentokrát skrýt tajného návštěvníka.
Termíny