Otevři zahradu Rajskou. Benediktíni v srdci Evropy 800-1300

Výstava
Na výstavě bude shromážděno více než 250 exponátů architektonických, sochařských, dále památek knižní malby a především zlatnictví a ostatního uměleckého řemesla, které budou zapůjčeny z významných sbírkových a církevních institucí ze šesti středoevropských zemí a Švýcarska.
Termíny