Václav Cigler: Místa setkávání

Výstava

Václav Cigler je již dlouho považován za jednu znejvýraznějších osobností sklářského umění u nás. Svými skleněnými objekty se stal jedním zprotagonistů mezinárodního minimalismu.

 

Přehlídka prostorových instalací Václava Ciglera snázvem MÍSTA SETKÁVÁNÍ je koncipována do prostoru Musea Kampa, které se podílelo na přípravě výstavy a od roku 1999 se stalo pro umělce důvěrně známým prostorem. Václav Cigler byl jedním zautorů rekonstrukce musea.

 

Výstava reprezentuje pět nejdůležitějších principů jeho tvorby: sklo, prostor, voda, světlo, člověk. Představuje prostorové projekty, na nichž Václav Cigler pracuje již od roku 1957. Zamýšlí se vnich nad vztahem člověka a přírody. Zajímá ho působení světla vkrajině, světelné efekty vodních hladin a řek, vizuální proměny při procházení krajinou. Ve svých projektech uvažuje o jejich organizování a akcentování, koncipuje vodou naplněné příkopy, vedené vgeometrických a organických křivkách, nebo lávky protínající vodní plochy. Světlo používá jako prostředek pro vytvoření světelných koridorů, stěn, vytváří světelné plastiky rytmicky se rozsvěcující a mizející. Jedním zdůležitých důvodů pro uspořádání této výstavy je nadcházející umělcovo jubileum - výstava se uskutečňuje u příležitosti jeho 80. narozenin.

Termíny