Seminář Základy čínské medicíny s MUDr. Bílkem

Kurzy, vzdělání, konference

MUDr. Jiří Bílek, prezident Komory TČM, přiblíží a osvětlí základy čínské medicíny včetně zapojení teorie poznání do celostního systému léčení. 

Během semináře se MUDr. Bílek bude věnovat těmto tématům:

- fungování lidského organismu jako celku,

- fyziologie i patologie orgánových systémů,

- způsoby ovlivňování tělesných a duševních funkcí, včetně jejich spojitostí.

 

Čínská civilizace je již od dávnověku prostoupena taoistickým učením, jež ovlivnilo veškeré aspekty tamnější společnosti od sociální hierarchie, zemědělství, architekturu, umění, medicínu až po vojenství. Všechna tato společenská odvětví reflektovala jeho základní filosofické pilíře - učení o yinu a yangu a učení o pěti hybných silách, které dnes často nazýváme "elementy".

Účinkují

MUDr. Bílek je odborník v oblasti gynekologie. V současné době je prezidentem Komory TČM a vede komisi pro výzkum v představenstvu ETCMA (Evropská asociace TČM). Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství s následnou atestací v oboru gynekologie-porodnictví. Absolvoval postgraduální studium „Akupunktura a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue) a kurz lékařské akupunktury na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha. Věnuje se akupunktuře v centrech Most ke zdraví a Nature Care v Praze. Přednáší akupunkturu na 1. lékařské fakultě UK a na 1.škole tradiční čínské medicíny. V minulosti působil jako průvodce po Číně a Tibetu pro cestovni kanceláře Adventura a Chinatours. Je předním expertem v oblasti akupunktury v České republice, a svoji praxi obohacuje o základy taoistické filozofie. 

Termíny