Zvukové obrazy - koncert pro sbor a elektroniku

Hudba

Srdečně vás zveme na netradiční koncert pěveckého sboru Vox Iuvenalis v prostorách planetária na Kraví hoře v Brně.

 

Výtvarné dílo neprobíhá v čase a jako takové se podstatně liší od hudby, kterou naopak nedokážeme zastavit, protože i ticho se stává hudbou, tvoří-li součást skladby. Tato odlišnost je zcela zásadní, nicméně je známo, že existující rozdíly lze snadno překonat pomocí zrakových a sluchových klamů.

Pomocí optických přístrojů lze dát jakémukoliv vizuálnímu vjemu událostní charakter, rozvinout jej v čase. Lze však také zmrazit časový průběh zvukového objektu - necháme-li například určitý zvuk znít dostatečně dlouhou dobu a zachováme-li přitom všechny jeho parametry na vstupní úrovni, bude jej naše ucho nutně vnímat jako jev zastavený v čase.

 

Zastavení v čase má velmi blízko k nekonečnu, neboť pouze to, co je prázdné je nevyčerpatelné a zatím nevyčerpatelný i nekonečně prázdný je pouze vesmír. Jak se tedy snoubí hudba, obraz a nekonečno vesmíru v intencích dnešního estetického i technického vývoje?

Zazní a zazáří vizionářská hudba Giacinta Scelsiho, extrémně redukovaná kompozice Toma Johnsona, Tiché písně Lucie Vítkové, barevné asociace Jiřího Najvara, bezčasé Cor mio Miloslava Ištvana a mimozemská návštěva Roberta Ashleyho.

 

Program:

Giacinto Scelsi: Tre Canti Sacri: Angelus (1958)

Robert Ashley: She Was a Visitor (1967)

Tom Johnson: Trinity (1974)

Miloslav Ištvan: Cor mio (1979)

Lucie Vítková: Soft Songs (2012)

Jiří Najvar: Association of Colors (2014)Účinkují

Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis

Termíny