ŠKOLNÍ TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ

Výstava

Učebna někdejší obecné a měšťanské školy vám přiblíží vyučování na přelomu 19. a 20. století.

 

Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Součástí programu bude vypracování jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží Pochvalný lístek.

Termíny