Kurz symptotermální metody rozpoznávání plodných a neplodných dní pro docílení i předcházení těhotenství a pro požehnané manželství

Volný čas
Kurz proběhne na faře – jedná se o cyklus 4 setkání v měsíčních intervalech. Přihlášky a bližší informace: ingrovi@lpp.cz, tel.: 777 092 584.

Termíny