Knihovna snů aneb S hlavou v oblacích v Knihovně AV ČR

Výstava, Film, Divadlo, Hudba, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Už potřetí se v pátek 31. 10. večer a během celé soboty 1. 11. 2014 zdarma otevře pro širokou veřejnost Knihovna snů, kterou pro festival Týden vědy a techniky připravuje Knihovna Akademie věd ČR ve své studovně na Národní 3 v Praze. Zájemci mohou navštívit řadu přednášek z nejrůznějších vědních oborů, provazochodeckou show, poslechnout si živou hudbu nebo shlédnout film či některou ze tří připravených výstav. Pro děti bude připraveno divadlo s loutkovou dílnou, rodiče mohou využít hlídací koutek, který bude po celou dobu k dispozici.

To vše je inspirováno touhou člověka, která se stala spojujícím tématem celého ročníku Knihovny snů – odlepit se od země a podívat se k oblakům.

Ikarovi se jeho touha vznést do nebes vymstila, slunce ho spálilo na uhel. Všeuměl Leonardo da Vinci se létáním zabýval podrobně, navrhl dokonce řadu létajících strojů, ale sám se nikdy nad oblaka nepodíval. Až v 18. století byly učiněny první úspěšné pokusy o udržení se ve vzduchu v čase delším než několik vteřin. Prvním prostředkem k dosažení (nad)oblačné výše se stal horkovzdušný balon, letos od jeho vynalezení uběhlo již 231 let.

Účinkují

Návštěvníci Knihovny snů se mohou těšit na tyto vystupující:

» Jiří Grygar, astrofyzik a astronom

» Petr Beránek, dobrodruh, který se přibližuje oblakům na mnoho způsobů

» Vladimír Lacina, instruktor balonového létání

» Flowtci, highlineři, kteří z výšek opravdu strach nemají

» Prokop Tomek, odborník na poválečné československé dějiny

» Prokop Závada, strukturní geolog, zabývá se neobvyklými útvary v krajině 

» Jiří Dovrtěl, amatérský historik a sběratel starých fotografií

» postžánrové hudební těleso El gaučo a písničkově-alternativní kapela Vobezdud

» divadelní sdružení Loutky bez hranic

Knihovna současně pořádá celkem tři výstavy:

» „Umění putovat vzduchem aneb Balony“ představuje vzduchoplaveckou literaturu z historického fondu KNAV. Knihovna vlastní téměř 70 tisků z 18. a 19. století s touto tematikou. Výstava seznámí s historií této sbírky a na vybraných ukázkách představí jednotlivé exempláře

» „S hlavou v oblacích“ tematicky celý program doplňuje, každý fotograf volného sdružení X-pozice originálním způsobem vyjadřuje vlastní výklad oné hlavy v oblacích.

» „Idiot v knihovně“ je velmi volně inspirována klasickým dílem Dostojevského, a to replikou „Věčného manžela bych chtěla, Idiota mám doma“. Jak to vypadá, když takový idiot nezůstane doma, ale vypraví se do knihovny?

Po celou dobu konání Knihovny snů budou v běžném provozu knihovní služby a zájemci budou moci absolvovat komentovanou prohlídku neorenesančních prostor studovny knihovny.

Termíny