Vzpomínka na Natálii Gorbaněvskou

Kurzy, vzdělání, konference

Večer věnovaný básnířce, překladatelce a nekompromisní obhájkyni lidských práv Natálii Gorbaněvské.

V 17.00 hodin odslouží biskup Václav Malý za Natálii zádušní mši v kostele sv. Vojtěcha na Novém Městě. 

Její osobnost poté připomeneme čtením autorčiny poezie, lyriky připomínající starou ruskou mystiku znovuvzkříšení skrze utrpení. Následovat bude debata nad texty a jejich českými překlady.

Těšíme se na Vás v Knihovně Václava Havla!

Termíny