Festival svobody

Výstava, Film, Kurzy, vzdělání, konference

Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Palácem Lucerna uvádí vernisáž, sérii debat, představení knih a filmu v rámci Festivalu svobody.

14. 11. / 15.00 / Pasáž Lucerna

ČTENÍ Z KNIHY MICHAELA ŽANTOVSKÉHO HAVEL

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského. Bývalý Havlův spolupracovník nabízí nejenom pohled „zevnitř“, ale i kritické postřehy a s maximální možnou objektivitou, lidskou i odbornou erudicí vypráví poutavý životní příběh. Už autorův „nástřel“, sestávající z tří ukázkových kapitol, vzbudil v nakladatelském světě nefalšované nadšení. Dnes jsou práva na šestisetstránkovou publikaci, která byla původně napsaná anglicky a sám autor ji coby oceňovaný překladatel přeložil do svého mateřského jazyka, prodána k překladům do deseti jazyků. Vydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

Do předčítání z knihy se zapojí nejen přátelé autora.

 

14. 11. / 17.00 / Pasáž Lucerna

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY PAVLA HROCHA: S CHTÍČEM PO SVOBODĚ

Výstava černobílých fotografií Pavla Hrocha z bývalého Československa, které zachycují nejen období již masově navštěvovaných demonstrací v roce '89 a následného převratu, ale především první polovinu devadesátých let, horečnatou dobu plnou politických a sociálních změn, karnevalového veselí, oslav, naděje a očekávání.

 

15. 11. / 15.00 / Mramorový sál

ČTENÍ Z KNIHY EDY KRISEOVÉ VÁCLAV HAVEL

Václav Havel znal spisovatelku Edu Kriseovou z disentu. Prožila s ním nejbouřlivější revoluční týdny, stala se nejprve jeho poradkyní a potom ředitelkou odboru Stížností a milostí na Pražském hradě. To, co se dělo tenkrát, se už nikdy nebude opakovat: vlády se chopili myslitelé, spisovatelé, filozofové… Sice bez praktických zkušeností s vládnutím, ale s těmi nejčistšími úmysly.

Autorka záměrně napsala život kladného hrdiny, aby lidé dostali příklad, idol, po marasmu, v němž žili čtyřicet let.

Dvacet pět let po sametové revoluci postrádáme ideály a hodnoty a z prvotního nadšení jsme vystřízlivěli snad až příliš. Od utopie k realitě je proto název zamyšlení či shrnutí, které autorka do nového vydání připsala. Kniha vyšla v nakladatelství Práh. Oproti prvnímu vydání v něm mapuje také ony nezapomenutelné první dva roky, které s Václavem Havlem na Hradě prožila. Někdy úsměvné, jindy vážné vzpomínky jsou jedinečným svědectvím doby a vycházejí vůbec poprvé.

 

15. 11. / 16.30 / Mramorový sál

Z PAMĚTI STUDENTEK

Knižní vydání autentických deníkových záznamů a vzpomínek Moniky MacDonagh-Pajerové z let 1980–1989. Vezměte s sebou květinu! je hlasem nejvýraznější „dívčí tváře“ sametové revoluce. Místy promlouvá křehce až zranitelně, jindy vydává nekompromisní svědectví o marasmu normalizace, období opatrného politického tání a pádu komunistického režimu po listopadových událostech roku 1989.

Moje pařížská revoluce je název knihy Andrey Sedláčkové. V září 1989, v Polsku, Maďarsku pukaly ledy, desetitisíce východních Němců prchaly ze země, z perestrojkového Sovětského svazu přicházela jedna nepředstavitelná zpráva za druhou, vše bylo v pohybu – jen v Československu se jako by nic nedělo. Dva měsíce před listopadem 89 se mladá studentka FAMU rozhoduje k riskantnímu a osudovému kroku. Zůstává v Paříži. Následují týdny a měsíce plné dramatických situací, nejistot a zklamání, ale i okouzlení novým prostředím, krásným městem, ve kterém stojí za to žít, svobodou, kterou stojí za to dýchat.

Komponované čtení z dvou nových knih, které vydalo nakladatelství Prostor, připravila Erika Zlamalová.

 

15. 11. / 18.00 / Mramorový sál

ZRYCHLENÝ TEP DĚJIN: VÁCLAV HAVEL - LADISLAV ADAMEC

Scénické čtení z autentických záznamů jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli státní moci v čele s premiérem Ladislavem Adamcem v listopadu a prosinci 1989. Magnetofonové nahrávky pořídil tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel.

 

16. 11. / 16.00 / Mramorový sál

STUDENTI A REVOLUCE

Setkání a diskuse studentů, kteří vedli sametovou revoluci – Monika MacDonagh-Pajerová, Šimon Pánek, Jan Potměšil – a současných studentů, kteří celý svůj život prožili v demokracii. Jak se na události před 25 lety dívá mladá generace? A jak se na současnost dívají vůdci tehdejších událostí?

Moderuje Michal Horáček.

Ve spolupráci s Nadací Forum 2000.

 

16. 11. / 18.00 / Mramorový sál

DIVADLO A REVOLUCE

Vzpomínkový a debatní večer hlavních aktérů listopadových týdnů roku 1989: někdejších studentů Divadelní fakulty AMU, režisérů, herců, dramatiků a dramaturgů, doplněný autentickými filmovými záznamy.

Podíl českých a moravských divadelníků a studentů uměleckých škol na listopadových událostech byl klíčový. Emotivní zpravodajství studentů z policejní bitky na Národní třídě bylo bezprostředním podnětem k divadelním stávkám po celé zemi. Rozsáhlá československá síť divadel tak mohla poskytnout svá jeviště otevřeným debatám a fungovala často místo nefunkčních totalitních médií. Divadelníci byli velice aktivní v Koordinačním centru OF a VPN včetně vyjednávání s představiteli vlády. Divadelní fakulta AMU, mnohá divadla i Divadelní ústav v Praze se staly produkčními centry revolučního dění.

Večer připravily Anna Freimanová a Veronika Bednářová.

Termíny