Bronislav Ostřanský představuje knihu Atlas muslimských strašáků

Kurzy, vzdělání, konference

Zájem o islám narůstá. Řada kontroverzních jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se ale v příručkách o islámu nevyskytuje. Nezasvěcený pozorovatel tak může nabýt dojmu, jako by existovaly dva islámy, mediální a ten z knihoven či univerzit, jejichž průnik se zdá být minimální.

A právě tuto mezeru by měl zaplnit Atlas muslimských strašáků, jenž se soustředí na ta islámská či muslimská témata, která bývají tolik medializována – a mezi nemuslimy často přijímána s nepochopením či obavami.

Autor, vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR, v knize předkládá nástin vybraných „strašáků“, pomocí nichž by chtěl přispět k lepšímu chápání islámu a muslimů.

Dílo uvede profesor Luboš Kropáček (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze).

Večer se koná v rámci 6. ročníku festivalu Nad Prahou půlměsíc.

Těšíme se na Vás v Knihovně Václava Havla!

Termíny