Rozhovory přes hranici – s Berndem Posseltem a Kateřinou Šafaříkovou

Kurzy, vzdělání, konference

První večer třídílné diskusní řady navazuje na „Rozhovory o sousedství“ o česko-německých vztazích, iniciované Václavem Havlem v roce 1995. V řadě tehdy sporných témat se podařilo nalézt řešení, anebo alespoň navázat dialog, a rozvinulo se mnoho česko-německých aktivit.

Přesto na obou stranách přetrvávají jisté stereotypy, zejména v České republice je povědomí o současném obrazu Česka v Německu a o dění v Německu vágní, vzhledem k jazykové bariéře, ale také povaze současné české mediální scény. Diskusní večery si kladou za cíl alespoň částečně přispět k vyplnění těchto mezer.

Hosty prvního večera jsou Bernd Posselt, německý politik (CSU), novinář a mluvčí Sudetoněmecké národnostní skupiny a Kateřina Šafaříková, redaktorka Lidových novin. 

Moderuje Zuzana Jürgens, která diskusní řadu ve spolupráci s KnVH připravila.

Večer se koná ve spolupráci KnVH s Artefakt Kulturmanagement a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Termíny