Umění starověku: cyklus výtvarných dílen ateliéru Minerva Výtvarné dílny vás přivedou do srdce starověkých civilizací...

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Úterý, 28. října 2014 od 18:00 do 21:00 h
Umění starověku: cyklus výtvarných dílen ateliéru Minerva
Výtvarné dílny vás přivedou do srdce starověkých civilizací...
• aby vaše ruka byla vedena inspirací umělců velkých dob.
• Vyzkoušíte si malování a patinování archeologických reprodukcí.
• Dílny budou doplněny videoprojekcí a krátkou přednáškou o umění starověku.

Na dílně Egypt si můžete vybrat výrobu některé archeologické reprodukce z následující nabídky:

- NEFERTARI
135 × 215 × 15 mm
Královna Nefertari-Mienmut z 19. dynastie byla manželkou faraóna Ramesse II. (1290–1224 př. n. l.), jenž se zasloužil o velký rozkvět Egypta. Tato nástěnná malba, zachycující Nefertari při ceremonii či náboženském aktu, zdobí královninu hrobku v Údolí královen v Luxoru, která byla postavena kolem roku 1270 př. n. l.

- VZNEŠENÉ EGYPŤANKY
95 × 140 × 10 mm
Na reliéfu, zachycujícím detail nástěnné malby, jsou zobrazeny vznešené Egypťanky nesoucí oběť. Doprovázejí kněžku do chrámu. Malba je ve Veserhetově hrobě v Thébách a byla vytvořena kolem roku 1300 př. n. l. v době panování XIX. dynastie.

- TŘI HUDEBNICE (malé)
250 × 145 × 15 mm
Reliéf pochází z Nachtejova hrobu v Thébách a je přibližně z roku 1412 př. n. l. Podobná tria doprovázela hudbou tanečníky a tanečnice. Tanec a hudba spojené většinou se zpěvem měly často velmi mystický a symbolický význam. První hudebnice hraje na tzv. diaulos – dvojitou flétnu, druhá na loutnu a třetí na harfu.

- SKARABEUS NA BÁRCE
140 × 130 × 20 mm
Tento reliéf znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Podobu skarabea míval také egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém aspektu slunce a byl ochráncem učedníků. Skarabeus stojí na sluneční bárce obklopen posvátnými symboly a nad hlavou nese Slunce, symbol dokonalosti. 

- HAREMHEB
140 × 170 × 15 mm
Byl posledním králem 18. dynastie (1335–1310 př. n. l.). Sloužil jako vojevůdce u „kacířského“ faraóna Achnatona a u známého Tutanchamona. Poté, co nastoupil na trůn, znovu nábožensky sjednotil Egypt, obnovil prastarý Amonův kult a pokusil se navrátit egyptské říši její ztracenou slávu. Tento reliéf pochází z Théb, přibližně z roku 1320 př. n. l.

- ANUBIS
155 × 250 × 10 mm
Anubis byl uctíván v podobě černého šakala nebo psa. Patřil mezi nejdůležitější egyptské bohy, byl průvodcem mrtvých a bohem mumifikace. Doprovázel zemřelé k poslednímu soudu, při kterém byla jejich duše vážena na vahách spravedlnosti. Reliéf pochází přibližně ze 4.–3. století př. n. l. a nyní se nachází v pařížském Louvru.

- RELIÉF Z TRŮNU THUTMOSE III.
220 × 125 × 15 mm
Thutmose III. (1490–1436 př. n. l.) nastoupil na trůn po královně Hatšepsut jako příslušník 18. dynastie, kterou začala Nová říše. Za své vlády podnikl 17 vojenských výprav do Malé Asie a dobyl pevnost Kadeš. Tento reliéf pochází z trůnu sochy Thutmose III. v Karnaku..

- PTOLEMAIOS IX. SÓTÉR II.
180 × 225 × 15 mm
Tento faraón vládl kolem roku 100 př. n. l. a patří mezi poslední vládce Egypta z dynastie Ptolemaiovců, během jejichž vlády prožíval Egypt své poslední období rozkvětu. Na tomto nástěnném reliéfu je Ptolemaios IX. mezi dvěma ochrannými bohyněmi s korunami Dolního a Horního Egypta. Reliéf se nachází v chrámu Hora v Edfú a vznikl kolem roku 80 př. n. l.

Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň
Vstupné: 200 Kč (studenti a důchodci 150 Kč) 
Cena je včetně veškerého materiálu a vyrobené reprodukce.
Info. tel. 377 221 251, 605 272 282 nebo e-mailem plzen@akropolis.cz

Termíny