Jak se lidé bavili

Výstava

Galerie 4 zve na výstavu fotografií z let 1860 – 1914 ze Sbírky Scheufler k jubileu 175 let fotografie. Výstava potrvá do 2. prosince 2014.

   Výstava Jak se lidé bavili představuje všechny podstatné fotograficky zaznamenatelné formy trávení volného času v prvních 75 letech fotografie.

   Pro řadu lidí již sama návštěva fotografa byla určitým druhem zábavy, uvolněním ze všedního rytmu dne. Z důvodů nízké citlivosti fotomateriálů se fotografie až do konce 19. století vesměs aranžovaly a bezprostřední zachycení přirozeného pohybu bývalo vzácné. V aranžmá, pořizovaných v prvních čtyřech desetiletích fotografie převážně v ateliérech, se mnohdy uplatnil dobový smysl pro humor a ten míval často jiné polohy než v současnosti. Mnohé, čemu se smějeme, by bylo pro naše předky nesrozumitelné. Podobně se nám nezdají být ani trochu zábavné mnohé scény komponované jako humorné fotografy v 19. století. Na vizitkách a kabinetkách žertovného zabarvení se portrétovaní často odívali do různých kostýmů a hráli role, které si vymysleli nebo jim je podsunul fotograf.

   S pokrokem fototechniky ke konci 19. století se rozvinuly možnosti zachycovat v exteriéru nearanžované živé akce, čehož se s nadšením chopili mnozí fotoamatéři. Vytváření žertovných scén zejména na výletech bývalo oblíbenou zábavou milovníků fotografie. Samotné fotografování se stávalo hrou. Vznikaly tak upomínkové snímky, které jsou ze současného pohledu zajímavým dokumentem soudobého životního stylu.

   Sport, který je významnou formou prožívání volného času v současnosti, se v raných dobách fotografie teprve rodil. Při sportovních aktivitách byl tehdy fotograf v roli dokumentaristy, přičemž řešil komplikovanou technickou stránku zachycení pohybu. Proto třeba rané snímky cyklistů se aranžovaly v ateliérech. V oblasti sportu byl českým specifikem Sokol, který vznikl v době všestranného rozmachu národního života. Jeho myšlenkový tvůrce Miroslav Tyrš navázal na antické, renesanční a tehdejší západoevropské představy o tělesné výchově s tím, že tělesná výchova má ohromný vliv na fyzický i duševní život člověka. Ve srovnání s tělovýchovným úsilím jinde ve světě zaujímal Sokol zvláštní postavení právě sepětím s myšlenkou povznesení národa.

 

Pavel Scheufler, www.scheufler.cz

Historik fotografie, fotograf, lektor fotografických kurzů, pedagog FAMU od roku 1991, autor téměř 50 knih z dějin fotografie a mnoha výstav a článků. Více na www.scheufler.cz.

 

 

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny