Jan Kubíček

Výstava

Jan Kubíček
Malíř, kreslíř, grafik, fotograf, ilustrátor, přední reprezentant české školy konstruktivního umění
Narozen: 30. 12. 1927, Kolín nad Labem
Zemřel: 14. 10. 2013, Kolín nad Labem
Žil a pracoval v Praze.

V letech 1948–1954 studoval v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v letech 1954–1957 na Akademii múzických umění, obor scénografie.

Od realistické malby, přes lettrismus a informel ve svém výtvarném projevu velice brzy dospěl k čistému konstruktivnímu řádu a od 60. let se systematicky zabýval nejrůznějšími geometrickými modely. Charakteristické pro jeho obrazy a grafiky jsou linie, které zároveň oddělují barevné plochy. Stejně dobře se dokázal pohybovat i v oblasti fotografie a objektu.
Jan Kubíček patřil vždy k nejradikálnějším a nejautentičtějších představitelům z řady důležitých jmen českých racionalistů generace 60. let.

Svým dílem je řazen k předním reprezentantům české školy konstruktivního umění a v grafické tvorbě k zakladatelským osobnostem české serigrafie.

Byl dlouholetým členem spolku českých grafiků Hollar.
Od konce 60. let se zúčastňuje výstav českého konstruktivismu, rovněž jako člen Klubu konkretistů, který sdružuje české i zahraniční elementaristy.
Vystavuje samostatně od roku 1965 a od roku 1953 se účastní skupinových výstav doma i v zahraničí.

Na přelomu let 1993–1994 Janu Kubíčkovi Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafen am Rhein uspořádalo rozsáhlou monografickou výstavu, doprovázenou obsažným katalogem.

Kromě malby je známá  i Kubíčkova fotografie či ilustrace. Jeho rozsáhlá grafická tvorba má vedle malířské rovnocenné postavení. Jan Kubíček byl oceněn za nejlepší Grafiku roku 1999 Cenou Vladimíra Boudníka.

V roce 2014 mu Galerie hlavního města Prahy uspořádala retrospektivní výstavu doprovázenou monografií, jejímž autorem je Kubíčkův dlouholetý přítel, umělecký kritik a sběratel, Hans-Peter Riese.

Jeho díla jsou zastoupena v mnohých českých i zahraničních sbírkách.

Galerie Caesar představí výběr z jeho díla (obrazy a kresby).

Termíny