Ostrovsko a hornictví

Výstava

 

Výstava je rozdělena do tří částí.První část se týká rudného hornictví a nachází se v Sala Terreně, nebo-li první výstavní sál. Druhá část se nachází přímo v informačním centru a je zaměřená na pracovní tábory na Jáchymovsku. Třetí nejatraktivnější část se nachází v druhém výstavním sále a je věnována šlechtickému rodu Schliků, mincování, jáchymovské latinské knihovně a krušnohorským řemeslům. Zejména paličkářství, rukavičkářství a lžičkářství.

 

Termíny