Budoucnost civilizace

Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška • Co utváří civilizaci? • Hodnoty techniky a lidské hodnoty • Vize civilizace dle Konfucia Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň Vstupné: 110 Kč (studenti a důchodci 85 Kč)
Termíny