Sloupy vnitřní stability

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška • Kroky k emocionální a mentální vyrovnanosti • Stabilita v krizi • Symbolika egyptského džedu Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň Vstupné: 110 Kč (studenti a důchodci 85 Kč)
Termíny