Sardinie

Volný čas
V rámci přednášky autor přiblíží historický a kulturní kontext spjatý s dějinami Sardinie. Cestovatel krátce zrekapituluje vývoj středomořského ostrova, přiblíží zeměpisná fakta a poukáže na nejzajímavější témata a charakteristické prvky vážící se k dané oblasti. Coby rozhlasový dokumentarista povypráví o projektu realizace řady reportáží a prezentuje vybranou část dokumentaristické práce. To vše za pomocí fotografií, zvukových reportáží a vlastního vyprávění.
Termíny