Jonas Mekas - José Luis Guerin: 1. dopis. Dopis Jonasi Mekasovi č. 1

Film, Krátký film
Toulky po Paříži, pocta bratrům Lumièrům, vzpomínky na motivace, které vedly k rozhodnutí stát se filmovým režisérem. José Luis Guerín pojal svůj první dopis jako skutečnou filmovou korespondenci, v níž propojuje komentář a popisné záběry. Nicméně jde také o výsledek celoročního cestování po festivalech. Guerín nás nakonec vede k otázce, do jaké míry je dopis o reflexi Mekasova výroku: „I react to life."
Termíny