Fernando Eimbcke - So Yong Kim: 5. dopis

Film, Krátký film
Najednou se propojuje příroda a člověk, děti a batole, mládí a stáří. Bez komentáře sledujeme výjevy, které nelze nijak kontextualizovat. Nicméně v rámci předchozí korespondence vnímáme, že jde o splynutí již pojednaných témat, která tak nabývají obecné platnosti. Fernando natočil pátý dopis, kde míchá řadu motivů z dopisů So Yong Kimové.
Termíny