Fernando Eimbcke - So Yong Kim: 1. dopis

Film, Krátký film
Motiv tancujícího listu chyceného v pavučině zahajuje Eimbckeho korespondenci z Mexika. Přírodní lyrika se stává prvním spojovacím článkem se světem režisérky So Yong Kimové. Civilizační ruch tušíme jen skrze zvuky města mísící se se štěkotem psa nebo zpěvem ptáků. Úvodní dedikace Marianne Königové, která iniciační zahradu založila a starala se o ní, odkazuje k následnému propojení korespondence s životem lidí. U zrodu stál náhodný pohled do přírody.
Termíny