ZF 646 - Záběry z provozu Ringhofferovy továrny v Praze na Smíchově

Film, Krátký film
Zpravodajská metráž nabízející pohled na raně prvorepublikovou výrobu v jedné z největších továren někdejšího Rakouska-Uherska – Ringhofferových podnicích na Smíchově. Dělníci se u strojů věnují výrobě dílů pro železniční vagony a jejich montáži. Kamera ukazuje odchod dělníků ze směny, ale také odjezd nově vyrobené zakázky, vagonu pro egyptské dráhy, z tovární haly.
Termíny