Událost I

Film, Experimentální film
Událost I. je jednak audiovizuální nástroj naprogramovaný v jazyku Pure Data a jednak živá performance, během níž probíhá pokus o přetavování šumu do strukturované podoby. Spíše než o hru jde o zápas s instrumentem, který interpretovi neustále podsouvá nové impulzy a výzvy k jeho „zkrocení".
Termíny