HERECKÝ KROUŽEK PRO DĚTI OD 10 DO 14 LET

Divadlo, Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Dramatická výchova jako přirozený rozvoj herectví, aby se duše otevřela a nalezla svůj vnitřní poklad.

Dovednosti, které budeme rozvíjet:

-         rytmus a temporytmus; prožívaní
-         představivost; fantazie; tvořivost
-         dech, mluva; základy jevištní řeči
-         vnímaní partnerů na jevišti, kontakt, empatie
-         improvizace; práce s rekvizitou; práce s prostorem

Volitelné:
-         rozvoj scénického čtení
-         hraní maňáskového divadla pro malé děti v dětských domovech a podobných institucích

To vše za pomoci her, přirozenou metodou, aby nebyla potlačena vlastní tvořivost.

 

Zahájení 1. pololetí – první hodina

30. ŘÍJNA 2014 v 15:30 h

 

každý čtvrtek 15:30 – 16:45 H

   OD 30. 10. 2014 do 29. 1. 2015

                                                                                                                                          Cena kroužku 1 000 Kč 

                                                                               www.naos-sro.cz/herecky-krouzek-pro-deti

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

Gabriela Michalcová

Tel.:  774 416 467, 377 221 251,

mailem: michalcova@naos-sro.cz

Termíny