Přednáška Svět lovců a sběračů v Sázavském klášteře

Volný čas, Pro děti

Zveme vás do refektáře kláštera na přednášku Mgr. Kataríny Čulákové z cyklu Z minulosti do současnosti. Tématem první přednášky, která se koná v pátek 7. listopadu od 18 hodin, bude pravěk – co nám říká archeologie o životě lidí období paleolitu a mezolitu. Přednášky zajišťuje o.s. Po stopách našich předků.


http://www.klaster-sazava.cz/

pozvánka na přednášku

Termíny