Fascinace: Blok 4

Film
Fascinující okmažiky. Aktivní obraz O. Červené capriccio. 5-9. A.D.A.M. Pípnutí. Pole. Digitální modelování krajiny. Napadený obvod.
Termíny